ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ บริษัท พีเจ กู๊ด แวร์ จำกัด

         

         บริษัท พีเจ กู๊ด แวร์ จำกัด ทำธุรกิจจำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่ง 

โดยมีสินค้า จำหน่ายดังต่อไปนี้

         1. อาหารสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ อาหารสุกร อาหารสัตว์ปีก และอาหารสัตว์น้ำ 

      ภายใต้ สินค้าหลากหลายแบรนด์   อาทิ    ซีพี     ซันฟีด   สตาร์ฟีด  เอพีเอ็ม          

         2. อาหารสัตว์เลี้ยง ได้แก่ อาหารสุนัข อาหารแมว อาหารกระต่าย อาหารนก

        อาหารปลาสวยงามและ อาหารไก่ชน

        3. อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ได้แก่ ของเล่น ปลอกคอ หวี

        4. อุปกรณ์ฟาร์ม ได้แก่ ถังอาหาร กระบอกน้ำไก่ 

                                                                                             5. อุปกรณ์ไก่ชน ได้แก่ มุ้ง พรม สวมปาก พันแข้ง พันตอ สวมเดือย

                                                                                             6. ข้าวสาร ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ข้าวเหนียว 

                                                       สำหรับลูกค้าหรือร้านค้าท่านใด ที่กำลังต้องการสินค้าดังกล่าวหรือต้องการทำธุรกิจข้าวสาร 

                          อาหารสัตว์  ทางบริษัท    พร้อมให้คำปรึกษาทั้งในการเริ่มต้นธุรกิจ  การเลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์ม 

                           และการดูแลสุขภาพสัตว์ สนใจสินค้าท่านสามารถ  เข้าชมทาง www.royalnourish.com 

          

         

Visitors: 73,928