อาหารไก่ชน

            

       อาหารไก่ชน  คือ

       1. อาหารไก่ชนแข้งเทพ มีทั้งหมด 4 ระยะ คือ แข้งเทพ 420/ แข้งเทพ 421/                                                                                 

          แข้งเทพ 422/ แข้งเทพ 423

    ช่วงแรกเน้นโครงสร้างกระดูกให้ แข็งแรง ช่วงที่สอง เน้นกล้ามเนื้อ ช่วงที่ชน เน้น ตีได้นาน

    อึด  ทน หลังตีฟื้นตัวเร็ว โดยมีเสริมวิตามินแร่ธาตุเพิ่มในสูตรอาหาร       


  • JBF_423 size.jpg
    อาหารไก่ชนแข้งเทพ มีทั้งหมด 4 ระยะ ดังนี้ 1. แข้งเทพ 420 อาหารไก่ชนระยะเล็ก สำหรับไก่ชนแรกเกิด - อายุ 2 เดือน 2. แข้งเทพ 421 อาหารไก่ชนระยะรุ่น สำหรับไก่ชนอายุ 2 - 4 เดือน 3. แข้ง...

  • SLF 423 resize.jpg
    อาหารไก่ชนแข้งทอง มีทั้งหมด 4 ระยะ ดังนี้ 1. แข้งทอง 420 อาหารไก่ชนระยะเล็ก สำหรับไก่ชนแรกเกิด - อายุ 2 เดือน 2. แข้งทอง 421 อาหารไก่ชนระยะรุ่น สำหรับไก่ชนอายุ 2 - 4 เดือน 3. แข้งท...
Visitors: 62,872