อาหารไก่ชนซีพี

     อาหารไก่ชน เครือซีพี มีรายละเอียดดังนี้                                                                   1. แบรนด์ซีพี --- ซีพีไฟติ้งค็อก                                                                              เบอร์ 1 สำหรับไก่ชนแรกเกิด- 2เดือน                                                                        เบอร์ 2 สำหรับไก่ชนอายุ 2- 8 เดือน                                                                        เบอร์ 3  สำหรับไก่ชนตัวผู้ อายุ 8 เดือน                                                                       เบอร์ 4 แม่พันธุ์ไก่ชน อายุ 6 เดือน ขึ้นไป                                                                            2. แบรนด์ ซีเอฟ                                                                                 เบอร์ 10 สำหรับ ไก่ชนแรกเกิด - อายุ 2 เดือน                                                                 เบอร์ 11  สำหรับไก่ชน อายุ 2 - 4 เดือน                                                                     เบอร์ 19 สำหรับไก่ชนอายุ 2-10 เดือน                                             

     เบอร์ 20  สำหรับ ไก่ชนตัวผู้ อายุ 10 เดือน ขึ้นไป                                        

                                                                       3. แบรนด์วินเนอร์   

                                                                         เบอร์ วินเนอร์ 888  สำหรับไก่ชน แรกเกิด - 3  เดือน    

                                                                          เบอร์วินเนอร์ 999  สำหรับไก่ชน  อายุ 3 เดือน ขึ้นไป 

Visitors: 72,817