ความรู้ทั่วไป

จำแนกตามสูตรโครงสร้างเคมี

1. ยากลุ่มซัลฟา ได้แก่ sulfadiazine,sulfathiazole,sulfadoxine,sulfacetamide

2. ยากลุ่ม penicillinsได้แก่ penicillin G, penicillin V, ampicillin, amoxicillin

              3. ยากลุ่ม cephalosporinsได้แก่ cephalothin, cephalexin,cefoxitin

4. ยากลุ่ม macrolidesได้แก่ erytromycin, tylosin, oleandomycin, spiramycin

5. ยากลุ่ม lincosamidesได้แก่ lincomycin

6. ยากลุ่ม aminoglycosidesได้แก่    streptomycin,neomycin,kamamycin

   gentamycinsulfate,apramycin spectinomycin

7. ยากลุ่ม tetracyclinesได้แก่ tetracycline,oxytetracycline,chlortetracycline

doxycycline

8. Chloramphenicol

 

9. ยากลุ่ม polypeptides ได้แก่ polymycin B,colistin,bacitracin

10. ยากลุ่ม quinolonesได้แก่ nalodixic acid,oxolonicacid,norfloxacin,enrofloxacin

11. ยากลุ่ม nitrofuranได้แก่ furazolidone

12. ยาต้านจุลชีพอื่น ๆ ได้แก้ carbadoxy,novobiocin,tiamulin,vancomycin

 

สิ่งที่ควรทราบเบื้องต้นก่อนแนะนำการใช้ยา

 

วงจรของสุกรแต่ละระยะ มีโอกาสเกิดโรคอะไรได้บ้าง

-ลักษณะของอาการภายนอกที่จะวินิจฉัย

-ชนิดของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค Virus,Bacteria gram +/-,Mycoplasma,ปรสิตภายนอก

-ยาที่แนะนำให้ใช้ ยาผสมอาหาร,ยาฉีด

-Dose ของยาที่แนะนำให้ใช้

 

 

Visitors: 72,817