เป็ดไข่

            

        อาหารเป็ดไข่ระยะไข่

        โปรตีน 18%

        ระยะการใช้ สำหรับเป็ดไข่ระยะไข่ (อายุ 20 สัปดาห์ขึ้นไป)

        ขนาดบรรจุ 30 กก.   ขนาดเม็ด 3.5 มม.

        จุดเด่น เปลือกไข่หนาแข็งแรง ลดการสูญเสียระหว่างการขนย้าย สีไข่แดง

        ไข่แดงตึงเต็มใบ และนูนสูง มีปริมาณไข่แดงมาก  ไข่ขาวนูน-เหนียว-แน่น

        ไม่เหลว  ไข่ฟองใหญ่ และสม่ำเสมอ

                       


 • SLT_220_resize.jpg
  อาหารไก่เนื้อระยะแรก (ถุงสีแดง) โปรตีน21% ระยะการใช้สำหรับไก่เนื้อแรกเกิด - อายุ3 สัปดาห์ ขนาดบรรจุ 30 กก. ขนาดเม็ดบี้เล็ก อาหารไก่เนื้อระยะสอง (ถุงชมพู) โปรตีน19% ระยะการใช้สำหร...

 • SLT_325_re_rf.png
  อาหารไก่ไข่ระยะไข่ โปรตีน17% ระยะการใช้สำหรับไก่ไข่อายุ 20 สัปดาห์ขึ้นไป ขนาดบรรจุ 30 กก. ขนาดเม็ดบี้ใหญ่/เม็ดตัดสั้น จุดเด่นเปลือกไข่หนาแข็งแรง สีไข่แดงดี ฟองใหญ่ ไก่มีความสมบูร...

 • SLT_228_resize.jpg
  อาหารไก่พื้นบ้านระยะแรก (ถุงสีส้ม) โปรตีน14% ระยะการใช้สำหรับไก่พื้นบ้านแรกเกิด - อายุ 4 สัปดาห์ ขนาดบรรจุ 30 กก. ขนาดเม็ดบี้เล็ก อาหารไก่พื้นบ้านระยะสาม (ถุงสีฟ้า) โปรตีน12% ระย...

 • Mockup-SLF-220J resize.jpg
  อาหารจิ้งหรีด โปรตีน21% ระยะการใช้สำหรับจิ้งหรีดทุกระยะ ขนาดบรรจุ 30 กก. ชนิดผง จุดเด่น ทำให้จิ้งหรีด โตเร็ว แข็งแรง
Visitors: 63,624