ปลาดุก

                      

           อาหารปลาดุก จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

           1. เกรดมาตรฐาน อาหารปลาดุกเล็ก 831 โปรตีน 32% ขนาดเม็ด

     2 มม.(ถุงสีแดง) / อาหารปลาดุกกลาง เบอร์ 832 โปรตีน 30% ขนาดเม็ด 3มม.

      (ถุงสีชมพู) /อาหารปลาดุกใหญ่ โปรตีน 30% ขนาดเม็ด 4 มม. (ถุงสีน้ำเงิน)

           2. เกรด 25% โปรตีน แต่ขนาดเม็ดแตกต่างกัน คือ เบอร์ 8331 ปลาดุกเม็ดเล็ก

     ขนาดเม็ด 2 มม. (ถุงน้ำเงิน)/ อาหารปลาดุกเม็ดกลาง ขนาดเม็ด 3 มม.(ถุงสีเขียว)/

     อาหารปลาดุกเม็ดใหญ่ ขนาดเม็ด 4 มม.(ถุงสีชมพู)           

     

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 62,829