ปลากินพืช

              

              อาหารปลาสมทบกินพืชกลาง (ถุงสีเขียว)

        โปรตีน 18%

        ระยะการใช้ สำหรับปลาสมทบกินพืชขนาดกลาง

        ขนาดบรรจุ 20 กก.   เม็ดลอยน้ำ ใช้ die 3 มม.

              อาหารปลาสมทบกินพืชใหญ่  (ถุงสีม่วง)

        โปรตีน 16%

        ระยะการใช้ สำหรับปลาสมทบกินพืชขนาดใหญ่

        ขนาดบรรจุ 20 กก.   เม็ดลอยน้ำใช้ die 5.5 มม.

               

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 62,872