สุกรพันธุ์

            

          อาหารแม่พันธุ์ที่ดี จะต้องมีวิตามินแร่ธาตุที่สูง ในอาหารอุ้มท้องพลังงาน

ไม่ต้องสูงมากอยู่ประมาณ 2,700-2,900 Kcal ขึ้นอยู่กับปริมาณการกินอาหาร

ในแต่ละวัน และจำกัดอาหารหลังจากแม่พันธุ์ผสมแล้วเนื่องจากถ้าให้อาหารมากเกินไป จะทำให้โอกาสในการฝังต่อของตัวอ่อนน้อย อาหารเลี้ยงลูกควรใช้วัตถุดิบ  เน้น ปลายข้าว รำสด ข้าวโพด เพราะเป็นวัตถุดิบที่มีวาลีน ที่ใช้ในการสร้างน้ำนม   จะทำให้ลูกสุกรหลังหย่านม มีน้ำหนักมากขึ้น

       

  • 7506.jpg
    อาหารสุกรอุ้มท้อง โปรตีน14 % ระยะการใช้สำหรับสุกรพันธุ์ระยะอุ้มท้อง ขนาดบรรจุ 30 กก. ขนาดเม็ด4 มม. จุดเด่น มีวิตามินแร่ธาตุครบถ้วน จำนวนลูกแรกคลอดสูง น้ำหนักแรกคลอดดีวิธีการใช้อาหา...

  • pig7.jpg
    อาหารสุกรเลี้ยงลูก โปรตีน16 % ระยะการใช้สำหรับสุกรพันธุ์ระยะเลี้ยงลูก ขนาดบรรจุ 30 กก. ขนาดเม็ด4 มม. จุดเด่น แม่ไม่โทรมหลังหย่านม เป็นสัดเร็ว แม่พันธุ์มีน้ำนมสูง ลูกสุกร ...
Visitors: 72,817