หัวอาหารสุกร

            

          หัวอาหารสุกร ที่ดีมีคุณภาพ เป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับการเลี้ยงสุกร ในบาง

      พื้นที่จะอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ จึงหาง่าย ดังนั้นควรเลือกใช้หัวอาหารที่อุดม

      ไปด้วยวิตามินแร่ธาตุ และถูกออกแบบตามพัฒนาการของสุกรในแต่ละระยะ

      เพื่อทำให้สุกรโตเร็ว  เนื้อแดงมาก ม้ันน้อย

             


  • 151.jpg
    หัวอาหารสุกรรวมเข้มข้น ไฮโกร 151 โปรตีน38% ระยะการใช้สำหรับสุกรน้ำหนัก 30 กก เป็นต้นไป ขนาดบรรจุ 30 กก. ชนิดผง จุดเด่น ประหยัด สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับสุกรเล็ก รุ่น ขุน กลิ่...

  • 53126b87b67e9f834d7ecf80b7c47f8d.png
    หัวอาหารสุกรพันธุ์ ไฮโกร 156 โปรตีน35% ระยะการใช้สำหรับสุกรพันธุ์ระยะอุ้มท้อง และเลี้ยงลูก ขนาดบรรจุ 30 กก. ชนิดผง จุดเด่น กลิ่นหอม ลดต้นทุน มีวิตามินแร่ธาตุ
Visitors: 73,930