หัวอาหารสุกร

            

          หัวอาหารสุกร ที่ดีมีคุณภาพ เป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับการเลี้ยงสุกร ในบาง

      พื้นที่จะอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ จึงหาง่าย ดังนั้นควรเลือกใช้หัวอาหารที่อุดม

      ไปด้วยวิตามินแร่ธาตุ และถูกออกแบบตามพัฒนาการของสุกรในแต่ละระยะ

      เพื่อทำให้สุกรโตเร็ว  เนื้อแดงมาก ม้ันน้อย

             


  • SLF 100_resize.jpg
    หัวอาหารสุกรรวมเข้มข้น โปรตีน40% ระยะการใช้สำหรับสุกรน้ำหนัก 30 กก เป็นต้นไป ขนาดบรรจุ 30 กก. ชนิดผง จุดเด่น ประหยัด สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับสุกรเล็ก รุ่น ขุน กลิ่นหอม วิธี...

  • SLF 101_resize.jpg
    หัวอาหารสุกรพันธุ์ โปรตีน35% ระยะการใช้สำหรับสุกรพันธุ์ระยะอุ้มท้อง และเลี้ยงลูก ขนาดบรรจุ 30 กก. ชนิดผง จุดเด่น กลิ่นหอม ลดต้นทุน มีวิตามินแร่ธาตุ วิธีการใช้ สุกรอุ้มท้อง ใ...
Visitors: 67,129