สำหรับสุกรหย่านม - น้ำหนัก 30 กก.

            

        อาหารสุกรอ่อน

        โปรตีน 20%

        ระยะการใช้ สำหรับสุกรหย่านม - น้ำหนัก 30 กิโลกรัม

        ขนาดบรรจุ 30 กก.   ขนาดเม็ด 2.5 มม.

        จุดเด่น  วัตถุดิบใกล้เคียงสุกรนม มียาถ่ายพยาธิ มียาคุมทางเดินอาหาร

        โปรแกรมการใช้  คือ ใช้อาหารต่อจากเบอร์ 111  อีกประมาณ 15 กก./ตัว

       


  • SLF 110_resize.jpg
    อาหารสุกรเลียราง โปรตีน20% ระยะการใช้สำหรับสุกรแรกเกิด - หลังหย่านม 1 สัปดาห์ ขนาดบรรจุ 10 กก. ขนาดเม็ด 2.5 มม. จุดเด่น ถุงเล็กใช้ง่าย กลิ่นหอม มียาป้องกันทางเดินหายใจและทางเด...

  • SLF 111_re.png
    อาหารสุกรนม โปรตีน20% ระยะการใช้สำหรับสุกรแรกเกิด - น้ำหนัก 15 กิโลกรัม ขนาดบรรจุ 30 กก. ขนาดเม็ด 2.5 มม. จุดเด่นวัตถุดิบย่อยง่าย นมสูง กลิ่นหอม กระตุ้นการกิน มียาคุมทางเดินอา...
Visitors: 61,702