สุกรอ่อน

            

        อาหารสุกรอ่อน

        โปรตีน 20%

        ระยะการใช้ สำหรับสุกรหย่านม - น้ำหนัก 30 กิโลกรัม

        ขนาดบรรจุ 30 กก.   ขนาดเม็ด 2.5 มม.

        จุดเด่น  วัตถุดิบใกล้เคียงสุกรนม มียาถ่ายพยาธิ มียาคุมทางเดินอาหาร

        โปรแกรมการใช้  คือ ใช้อาหารต่อจากเบอร์ 111  อีกประมาณ 15 กก./ตัว

       


  • S__3596343.jpg
    7501 อาหารสุกรหย่านม โปรตีน20% ระยะการใช้สำหรับสุกรหย่านม - 25 กก ขนาดบรรจุ 30 กก. ขนาดเม็ด 2.8 มม. จุดเด่น หอม การกินดี ย่อยง่าย โตเร็ว สุขภาพแข็งแรง โปรแก...

  • Picture14.jpg
    เบอร์ 550อาหารสุกรนม โปรตีน20% ระยะการใช้สำหรับสุกรแรกเกิด - น้ำหนัก 15 กิโลกรัม ขนาดบรรจุ 30 กก. ขนาดเม็ด 2.5 มม. จุดเด่นวัตถุดิบย่อยง่าย นมสูง กลิ่นหอม กระตุ้นการกิน มียาคุม...
Visitors: 66,655