สำหรับสุกรน้ำหนัก 60 กิโลกรัม ขึ้นไป

            

        อาหารสุกรขุน

        โปรตีน 14%

        ระยะการใช้ สำหรับสุกรน้ำหนัก 30-60 กิโลกรัม

        ขนาดบรรจุ 30 กก.   ขนาดเม็ด 4  มม.

        จุดเด่น เสริมวิตามิน และแร่ธาตุ ปรับคุณภาพซากดี  เนื้อแดงสูง มันเปลวน้อย

        โปรแกรมการใช้  คือ ใช้อาหารต่อจากเบอร์ 114 อีก ประมาณ 2 ถุง/ตัว

       


  • SLF 113_re.png
    อาหารสุกรเล็ก โปรตีน18% ระยะการใช้สำหรับสุกรน้ำหนัก 15- 30 กิโลกรัม ขนาดบรรจุ 30 กก. ขนาดเม็ด 2.5 มม. จุดเด่น อาหารสุกรเล็กเม็ดเล็ก ลดปัญหาการกินสะดุดในการเปลี่ยนอาหาร โปรแกร...

  • SLF 114_re.png
    อาหารสุกรรุ่น โปรตีน16% ระยะการใช้สำหรับสุกรน้ำหนัก30-60 กิโลกรัม ขนาดบรรจุ 30 กก. ขนาดเม็ด4 มม. จุดเด่นเร่งการเจริญเติบโต และโครงสร้างให้แข็งแรง โปรแกรมการใช้ คือใช้อาหารต่...

  • SLF 116_re.png
    อาหารสุกรขุนขาย โปรตีน12 % ระยะการใช้สำหรับสุกรน้ำหนัก90 กิโลกรัม ขึ้นไป ขนาดบรรจุ 30 กก. ขนาดเม็ด4 มม. จุดเด่น อาหารสารพัดประโยชน์ ใช้สำหรับสุกรท้องว่าง อาหารเป็ดไล่ทุ่ง
Visitors: 61,702