สำหรับสุกรน้ำหนัก 60 กิโลกรัม ขึ้นไป

            

        อาหารสุกรรุ่น

        โปรตีน 16%

        ระยะการใช้ สำหรับสุกรน้ำหนัก 60-90 กิโลกรัม

        ขนาดบรรจุ 30 กก. 

        จุดเด่น เสริมวิตามิน และแร่ธาตุ ปรับคุณภาพซากดี  เนื้อแดงสูง มันเปลวน้อย

        โปรแกรมการใช้  คือ ใช้อาหารต่อจากเบอร์ 7502


  • S__3596344.jpg
    อาหารสุกรเล็กพิเศษ 7501L โปรตีน20% ระยะการใช้สำหรับสุกรน้ำหนัก 15-25 กิโลกรัม ขนาดบรรจุ 30 กก. จุดเด่น อาหารสุกรเล็กเม็ดเล็ก ลดปัญหาการกินสะดุดในการเปลี่ยนอาหาร โปรแกรมการใช้...

  • S__3596345.jpg
    อาหารสุกรเล็ก โปรตีน18% ระยะการใช้สำหรับสุกรน้ำหนัก2560 กิโลกรัม ขนาดบรรจุ 30 กก. จุดเด่นเร่งการเจริญเติบโต และโครงสร้างให้แข็งแรง โปรแกรมการใช้ คือใช้อาหารต่อจากเบอร์ 7502

  • S__3596347.jpg
    อาหารสุกรขุน โปรตีน14% ระยะการใช้สำหรับสุกรน้ำหนัก90 กิโลกรัม ขึ้นไป ขนาดบรรจุ 30 กก. จุดเด่น ปรับสมดุล สารอาหารไปใช้เพื่อประโยชน์ สูงสุด น้ำหนักขายและคุณภาพซ...
Visitors: 66,655