สำหรับสุกรพันธุ์ระยะเลี้ยงลูก

            

        อาหารสุกรเลี้ยงลูก

        โปรตีน 16 %

        ระยะการใช้ สำหรับสุกรพันธุ์ระยะเลี้ยงลูก

        ขนาดบรรจุ 30 กก.   ขนาดเม็ด 4 มม.

        จุดเด่น  แม่ไม่โทรมหลังหย่านม เป็นสัดเร็ว แม่พันธุ์มีน้ำนมสูง ลูกสุกร       หย่านม  น้ำหนักดี

        วิธิการให้อาหาร  เริ่มใช้อาหารเลี้ยงลูกช่วงแม่พันธุ์สุกรก่อนคลอด 1 สัปดาห์

       แบบจำกัดอาหาร หลังคลอดค่อยๆ ให้อาหารเพิ่มขึ้น แล้วปรนอาหารให้เต็มที่ก่อนหย่านม

         


  • SLF 117_re.png
    อาหารสุกรอุ้มท้อง โปรตีน14 % ระยะการใช้สำหรับสุกรพันธุ์ระยะอุ้มท้อง ขนาดบรรจุ 30 กก. ขนาดเม็ด4 มม. จุดเด่น มีวิตามินแร่ธาตุครบถ้วน จำนวนลูกแรกคลอดสูง น้ำหนักแรกคลอดดีวิธีการใช้อาหา...
Visitors: 66,656