ไก่พื้นบ้าน

            

        อาหารไก่พื้นบ้านระยะแรก (ถุงสีส้ม)

        โปรตีน 14%

        ระยะการใช้ สำหรับไก่พื้นบ้านแรกเกิด - อายุ 4 สัปดาห์

        ขนาดบรรจุ 30 กก.   ขนาดเม็ดบี้เล็ก

        อาหารไก่พื้นบ้านระยะสาม (ถุงสีฟ้า)

        โปรตีน 12%

        ระยะการใช้ สำหรับไก่พื้นบ้านอายุ 4 สัปดาห์ ขึ้นไป

        ขนาดบรรจุ 30 กก.   ขนาดเม็ดบี้ใหญ่


 • SLT_220_resize.jpg
  อาหารไก่เนื้อระยะแรก (ถุงสีแดง) โปรตีน21% ระยะการใช้สำหรับไก่เนื้อแรกเกิด - อายุ3 สัปดาห์ ขนาดบรรจุ 30 กก. ขนาดเม็ดบี้เล็ก อาหารไก่เนื้อระยะสอง (ถุงชมพู) โปรตีน19% ระยะการใช้สำหร...

 • SLT_325_re_rf.png
  อาหารไก่ไข่ระยะไข่ โปรตีน17% ระยะการใช้สำหรับไก่ไข่อายุ 20 สัปดาห์ขึ้นไป ขนาดบรรจุ 30 กก. ขนาดเม็ดบี้ใหญ่/เม็ดตัดสั้น จุดเด่นเปลือกไข่หนาแข็งแรง สีไข่แดงดี ฟองใหญ่ ไก่มีความสมบูร...

 • SLT_614_ resize.jpg
  อาหารเป็ดไข่ระยะไข่ โปรตีน18% ระยะการใช้สำหรับเป็ดไข่ระยะไข่ (อายุ 20 สัปดาห์ขึ้นไป) ขนาดบรรจุ 30 กก. ขนาดเม็ด3.5 มม. จุดเด่นเปลือกไข่หนาแข็งแรง ลดการสูญเสียระหว่างการขนย้าย ...

 • Mockup-SLF-220J resize.jpg
  อาหารจิ้งหรีด โปรตีน21% ระยะการใช้สำหรับจิ้งหรีดทุกระยะ ขนาดบรรจุ 30 กก. ชนิดผง จุดเด่น ทำให้จิ้งหรีด โตเร็ว แข็งแรง
Visitors: 62,872