อาหารกระต่าย

            

           อาหารกระต่าย สำเร็จรูป เกิดจากการนำอาหารข้นและหยาบมารวมกันในอัตราส่วน

      ที่เหมาุะสม  มีสภาพเป็นผงหรืออัดเป็นเม็ด นำใช้เลี้ยงกระต่ายได้สะดวก กระต่ายที่เลี้ยง

      ด้วยอาหารสำเร็จรูปเพียงพออย่างเดียว ในปริมาณที่เพียงพอจะสามารถเติบโตได้อย่าง

      รวดเร็ว  แต่ในการเลี้ยงทั่วไปนิยมเสริมหญ้าสด เพื่อลดต้นทุนและควรให้หญ้าหลังจาก

      ที่กระต่ายกินอาหารสำเร็จรูปในปริมาณมากพอสมควร เพื่อให้กระต่ายได้รับสารอาหาร

      ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ         

ราคาขาย
30 THB
จำนวน:

 • imagesCA9FG5Q0.jpg
  อาหารสุนัข คือวัตถุจากพืชหรือสัตว์ที่มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้สุนัขหรือสัตว์จำพวกสุนัข อื่นๆ กิน ที่นิยมจะมีอยู่ 2 แบบ คือ 1. อาหารสุนัขแบบแห้งหรือแบบเม็ดเป็นอาหารสุนัขที่มีรา...

 • imagesCA0U61XF.jpg
  อาหารแมว คือ อาหารที่ผลิตหรือปรุงแต่งให้แมวกิน ในท้องตลาดจะมีส่วนผสมของ เนื้อสัตว์และพืช เพิ่มวิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหารอื่น ๆ โดยทั่วไปจะนิยมเป็นอาหาร สำเร็จรูป มี 2 แบบ คือ อ...

 • DSC_0465.JPG
  อาหารปลาสวยงาม เป็นอาหารสำเร็จรูปที่แปรรูปจากวัตถุดิบประเภทต่าง ๆ สำหรับการเลี้ยงปลาสวยงาม ซึ่งไม่นับรวมอาหารสด โดยมีสารอาหารประเภทต่างๆ เช่น โปรตีน คาร์โบเดรต ใยอาหาร เหล็ก ไข...

 • 123.jpg
  อาหารนกที่จำหน่าย ได้แก่ 1. อาหารนกกรงหัวจุก 2. อาหารนกเขาใหญ่ 3. อาหารนกขุนทอง

 • imagesCAY3A1WG.jpg
  ขนมขบเคี้ยว มีจำหน่ายได้ แก่ 1. ชิกเก้นสติ๊ก 2. บิสกิต 3. กระดูกอัดขาว 4. แผ่นหนัง 5. อกไก่พัน 6. หนังบด 7. กระดูกบด
Visitors: 72,813