อาหารไก่ชนแข้งทอง

            

  อาหารไก่ชนแข้งทอง มีทั้งหมด 4 ระยะ ดังนี้

     1. แข้งทอง 420  อาหารไก่ชนระยะเล็ก สำหรับไก่ชนแรกเกิด - อายุ 2 เดือน

     2. แข้งทอง 421 อาหารไก่ชนระยะรุ่น สำหรับไก่ชนอายุ 2 - 4 เดือน

     3. แข้งทอง 422 อาหารไก่ชนระยะตัวผู้ สำหรับไก่ชนเพศผู้อายุ 3 - 10 เดือน

     4. แข้งทอง 423 อาหารไก่ชนตัวผู้ สำหรับไก่ชนอายุ 10 เดือน ขึ้นไป

        ข้อดี คือ อาหารไก่ชนแข้งเทพ เสริมวิตามินแร่ธาตุพิเศษ ทำให้ไก่มีความสามารถ

     ในการตี ได้นานขึ้น ฟื้นตัวได้เร็วหลังตี แข็งแรงทนนาน  ใช้ง่ายขนาดบรรจุ 5 กก.    

        

       

  • JBF_423 size.jpg
    อาหารไก่ชนแข้งเทพ มีทั้งหมด 4 ระยะ ดังนี้ 1. แข้งเทพ 420 อาหารไก่ชนระยะเล็ก สำหรับไก่ชนแรกเกิด - อายุ 2 เดือน 2. แข้งเทพ 421 อาหารไก่ชนระยะรุ่น สำหรับไก่ชนอายุ 2 - 4 เดือน 3. แข้ง...
Visitors: 61,086