แนะนำ การคุมกำเนิดสำหรับสุนัข และแมว


การฉีดยาคุมกำเนิด

ยาคุมกำเนิดเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ มีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน        ซึ่งปกติฮอร์โมนนี้ จะทำหน้าที่
ยับยั้งการเป็นสัด และระงับการตกไข่ในสัตว์ตั้งท้องโดยหลักการในการฉีดยาคุม จะฉีดหลังจากการเป็นสัดหรือ
หลังคลอดประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่เชื่อได้แน่ว่าสุนัขและแมวไม่อยู่ในระยะตั้งท้อง และสภาพ ของผนัง
มดลูกยังไม่มีการพัฒนาที่จะเริ่มเป็นสัด (anestrus) วิธีการคือในสุนัขจะฉีดทุก 6 เดือน แต่ข้อสำคัญคือไม่ควรฉีด
ยาคุมเกิน 3 เข็มติดต่อกัน เพราะอาจก่อให้เกิดปัญหาที่สำคัญ คือ มดลูกอักเสบ        ซึ่งจะแสดงอาการเบื่ออาหาร
 อาเจียน มีหนองไหลออกจากช่องคลอด ท้องเสีย ท้องขยายใหญ่ กระหายน้ำ ปัสสาวะบ่อย โลหิตจางและอุณหภูมิร่างกายลดต่ำลง นอกจากนี้อาจก่อให้เกิดมะเร็งเต้านม
ซึ่งสามารถลุกลามไปยังอวัยวะภายในอื่น ทำให้สัตว์เสียชีวิตได้
ข้อเสียของยา คือ มีผลข้างเคียง  โดยจะทำให้เกิดการขยายตัวของผนังมดลูก และเกิดภาวะมดลูกเป็นหนองตามมาได้ ถ้าใช้ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม หรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน
หรือใช้ในสัตว์อายุมากกว่า 5 – 6 ปีขึ้นไป และหากใช้ยาขณะที่เป็นสัด(มีเลือดหยด บวมแดง  ) จะทำให้เกิดการตายของลูกในท้อง ลูกเน่า และทำให้ไม่เกิดการคลอดตามธรรมชาติ
ถึงแม้ว่าจะครบกำหนดคลอดแล้วก็ตาม พิจารณาได้ 3 กรณีดังนี้
กรณีที่ 1  
ฉีดครั้งแรก อายุประมาณ 5 – 6 เดือน ครั้งต่อไปหลังจากฉีดครั้งแรกไปแล้ว 3- 5 เดือน
กรณีที่  2
ในสุนัขและแมวโต ต้องฉีดหลังจากพ้นระยะติดสัด(มีเลือดออกจากช่องคลอดคล้ายมีประจำเดือน) แล้วประมาณ 2 – 3 เดือน ห้ามฉีดใกล้ระยะติดสัด
 วรฉีดก่อนอย่างน้อย 1 เดือน โดยเฉพาะถ้าถูกผสม ห้ามฉีดโดยเด็ดขาด หรือขณะท้อง เพราะจะทำให้คลอดลูกเองไม่ได้ หรือทำให้ลูกตายในท้อง
กรณีที่ 3
สุนัข   ฉีดยาคุมหลังคลอดไม่ควรเกิน  1 –4 เดือน
    แมว    ฉีดยาคุมหลังคลอดไม่ควรเกิน  1       เดือน
       ถามรายละเอียด เพิ่มเติม line : begin555           
                
Visitors: 73,930