การเลี้ยงเป็ด

    

         เป็ดพันธุ์แท้แบ่งได้ 3 ประเภทคือ  เป็ดพันธุ์เนื้อ  เป็ดพันธุ์ไข่  เป็ดพันธุ์เนื้อพันธุ์ไข่ นอกจากมีเป็ดพันธุ์แท้แล้วก็ยังมีเป็ดพันธุ์     ลูกผสม  ที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์เพื่อต้องการลักษณะต่างๆ  ที่ตลาดต้องการ

 
1.       ็ดที่เลี้ยเป็ดพันธุ์เนื้อ  (Meat  Breeds)
 
1.1        เป็ดปักกิ่ง (Peking)
  ลักษณะประจำพันธุ์            มีขนสีขาว ปากมีสีเหลืองหรือสีส้มแข้ง  ผิวหนังสีเหลือง
             ลักษณะการให้ผลผลิต
  
 ผลผลิตไข่
160
ฟอง/ปี
 น้ำหนักโตเต็มที่ของเพศผู้
3.5-4
กิโลกรัม
  น้ำหนักโตเต็มที่ของเพศเมีย
2.5-3
กิโลกรัม
        ข้อเสีย  มีนิสัยตกใจง่าย ผู้เลี้ยงควรระวังเพราะจะมีผลต่อการไข่และการเจริญเติบโตได้  ไม่มีนิสัยฟักไข่
 
1.2        เป็ดเทศ  (Muscovy)
 

ลักษณะประจำพันธุ์            แบ่งเป็น 3 พวก คือ ชนิดสีขาว ชนิดสีดำ และชนิดขาวดำ  เป็ดเทศชนิดสีขาวจะมีขนสีขาว ผิวหนังสีขาว แข้งสีเหลืองหรือส้มอ่อน ปากสีเนื้อ  ส่วนเป็ดเทศชนิดสีดำ จะมีขนดำปนขาว ปากสีชมพูแข้งสีเหลือง หรือสีตะกั่วเข้ม
         ลักษณะการให้ผลผลิต
น้ำหนักโตเต็มที่ของเพศผู้
4 - 4.5
กิโลกรัม
น้ำหนักโตเต็มที่ของเพศเมีย
3 - 3.5
กิโลกรัม
                         2 .               พันธุ์เป็ดไข่ (Egg – Producing Breeds )      เป็ดพันธุ์ไข่ที่นิยมเลี้ยงกันมี  3 พันธุ์  คือ  พันธุ์กากีแคมป์เบลล์  พันธุ์อินเดีย       นรันเนอร์  และลูกผสมไฮบรีด
 
                 2.1        เป็ดพันธุ์กากีแคมป์เบลล์ (Kaki Campbell)
 
 
    ลักษณะประจำพันธุ์            เพศผู้จะมีขนสีเขียวแกมน้ำตาลที่หลังหางและคอ หัว ปากสีเขียว แข้งและนิ้วเท้าสีส้มแก่        เพศเมียนั้น     บริเวณคอและหัวเป็นสีน้ำตาล ปากสีเขียวเข้ม แข้งและนิ้วเท้าสีน้ำตาล
    ลักษณะการให้ผลผลิต
อายุเริ่มให้ไข่
4 -5
เดือน
ผลผลิตไข่
365
ฟอง/ปี
น้ำหนักโตเต็มที่ของเพศผู้
 2 – 2.5
กิโลกรัม
น้ำหนักโตเต็มที่ของเพศเมีย
1.5 – 2
กิโลกรัม

       2.2        พันธุ์อินเดียนรันเนอร์  (Indian  Runner)
 ลักษณะประจำพันธุ์       ตัวผอมยาว  อกตั้ง คอยืดตรง  วิ่งเร็ว  ซึ่งจะมีอยู่  3 พันธุ์  แตกต่างกันที่สี  คือ ขาว,ลายและน้ำตาล  แต่
นิยมเลี้ยงสีขาว
        ลักษณะการให้ผลผลิต
อายุเริ่มให้ไข่
4
เดือน
อายุการให้ไข่
2 – 3
ปี
ผลผลิตไข่
356
ฟอง/ปี
น้ำหนักโตเต็มที่ของเพศผู้
 2 – 2.5
กิโลกรัม
น้ำหนักโตเต็มที่ของเพศเมีย
1.5 – 2
กิโลกรัม
 
                      3. เป็ดพันธุ์เนื้อและไข่ (Dual  Purposes  Breeds) จะให้ทั้งเนื้อและไข่  คือ เป็ดพันธุ์พื้นเมืองไทย  ได้แก่  เป็ดพันธุ์ปากน้ำ
                            เป็ดพันธุ์นครปฐม  เป็นต้น
 
3.1  เป็ดพันธุ์พื้นเมืองไทย  ลักษณะคล้ายเป็ดป่า  ได้แก่
3.1.1 เป็ดพันธุ์ปากน้ำ
 
 
           ลักษณะประจำพันธุ์        ขนาดตัวเล็กกว่าเป็ดนครปฐม ไข่เร็วกว่าและดกกว่าแต่ฟองเล็ก     ไก่ตัวเมียมีสีดำทั้งตัว มีสีขาวที่อก ส่วน                        ตัวผู้มีหัวสีเขียวบรอนซ์ ลำตัวและส่วนอื่นสีดำ มีสีขาวที่อกเช่นเดียวกับเพศเมีย เป็ดปากน้ำ
 
3.1.2   เป็ดพันธุ์นครปฐม
 
 
        ลักษณะประจำพันธุ์         ขนาดตัวและอกใหญ่กว่าพันธุ์กากีแคมพ์เบลล์ ลำตัวสีเทา เพศเมียมีสีลายกาบอ้อย ทั้งตัว ส่วนเพศผู้หัวมีสี                  เขียวเข้ม รอบคอมีสีขาวอกมีสีแดงเรื่อๆ ท้องสีค่อนข้างขาว ปากสีเทา เท้าและแข้งสีส้ม
        ลักษณะการให้ผลผลิต
อายุเริ่มให้ไข่
5 – 6
เดือน

 
4.   เป็ดพันธุ์ลูกผสม เป็ดไข่ลูกผสมไฮ-บริดเริ่มเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการเลี้ยงเป็ดไข่ในเมืองไทยเช่นเดียวกับไก่ไข่ เป็ด                 ลูกผสมไฮ-บริดเชอรี่เวลเล่ย์มีขนสีกากีคล้ายเป็ดพันธุ์กากีแคมป์เบลล์ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมแพร่หลาย

       

Visitors: 72,816