โรงเรือนและอุปกรณ์

           

การสร้างโรงเรือน จะมีลักษณะเหมือนกับการสร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกรโดยทั่วไป แต่ของหมูหลุมจะเน้นการใช้วัสดุที่มีตามธรรมชาติ เพื่อลดต้นทุนค่าสร้างโรงเรือนให้ได้มากที่สุด     

การสร้างต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้คือ

1. สถานที่ก่อสร้างโรงเรือน ควรเป็นที่ดอนน้ำไม่ท่วมขัง หรืออาจเป็นที่ลุ่มก็ได้ แต่มีที่ระบายน้ำได้ดี อย่าให้น้ำท่วมขังเด็ดขาด
2. สร้างโรงเรือนตามแนวตะวันออก - ตะวันตก
3. โครงสร้างของโรงเรือน ขึ้นอยู่กับเงินทุนอาจจะใช้โครงสร้างไม้ หรือเหล็กก็ได้ แต่ต้องแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักวัสดุมุงหลังคา ตลอดจนทนทานต่อการถูกลมพัดได้
4. วัสดุมุงหลังคาอาจจะใช้ กระเบื้อง สังกะสี แฝก หรือจาก ขึ้นอยู่กับเงินทุน สามารถกันแดดและฝนได้ อย่าให้หลังคารั่วโดยเด็ดขาด
5. โล่ง และอากาศถ่ายเทได้สะดวก
6.ขนาดของคอกขึ้นอยู่กับปริมาณสุกรที่เลี้ยงโดยสุกรใช้พื้นที่ต่อตัวตั้งแต่เล็กจนถึงขาย 1.2-1.5 ตารางเมตร เช่น ถ้าสร้างคอกขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร จะเลี้ยงสุกรได้ 8-10 ตัว เป็นต้น
7. ลักษณะของหลังคาโรงเรือน สามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น

แบบเพิงหมาแหงน สร้างง่าย ราคาถูก แต่มีข้อเสีย จะทำให้แสงแดดส่องเข้าไปมากในฤดูร้อน หรือน้ำฝนจะสาดเข้าได้ง่ายในฤดูฝน

แบบเพิงหมาแหงนกลาย เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนิดหน่อย จากแบบเพิงหมาแหงนแต่สามารถป้องกันแสงแดดและฝนสาดได้ดีกว่า

p02


แบบหน้าจั่ว
 
ราคาก่อสร้างจะสูงกว่าสองแบบแรก แต่ป้องกันแสงแดด และฝนสาดได้ดี ถ้าสร้างสูงจะดีมาก เนื่องจากอากาศภายในโรงเรือนจะเย็นสบาย ระบายอากาศได้ดี แต่ถ้าสร้างต่ำเกินไป จะทำให้อากาศภายในร้อนอบอ้าว

แบบจั่วสองชั้น หลังคาแบบนี้ปัจจุบันนิยมสร้างกันมากเนื่องจากปลอดภัยจากแสงแดดและฝนสาดได้ดีมาก ภายในโรงเรือนมีการระบายอากาศได้ดีมาก แต่ ราคาการก่อสร้างสูงกว่าแบบอื่น ๆ แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะสุกรจะอยู่อย่างสบาย ไม่เครียด สุขภาพดี ส่งผลให้การเจริญเติบโตดีด้วย ดังรูป

p03
               
Visitors: 72,814