คู่มือการเลี้ยงสัตว์ปีก

            

 

       

  • imagesCAZ1AIKS.jpg
    เป็ดพันธุ์แท้แบ่งได้ 3 ประเภทคือ เป็ดพันธุ์เนื้อ เป็ดพันธุ์ไข่ เป็ดพันธุ์เนื้อพันธุ์ไข่ นอกจากมีเป็ดพันธุ์แท้แล้วก็ยังมีเป็ดพันธุ์ ลูกผสม ที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์เพื่อต้อง...

  • imagesCA5DJF6E.jpg
    1.เลี้ยงไก่ไข่สายพันธุ์แท้ 1.1 ไก่ไข่พันธุ์ “โร๊ดไอส์แลนด์แดง” หรือ “ไก่โร๊ด”เป็นไก่พันธุ์กึ่งเนื้อกึ่งไข่ ขนมีสีน้ำตาลแกมแดง ผิวหนังสีเหลือง หงอนจักร ให้ไข่เปลือกสีน้ำตาล เริ่มให...
Visitors: 73,929