อาหารสัตว์น้ำ โกรเบสท์

    

      อาหารสัตว์น้ำ โกรเบสท์ ดังนี้

      1. อาหารปลาดุก 25 % โปรตีน เม็ดเล็ก เบอร์ 381

      2. อาหารปลาดุก 25 % โปรตีน เม็ดกลาง  เบอร์ 382

      3. อาหารปลาดุก 25 % โปรตีน เม็ดใหญ่  เบอร์ 383

Visitors: 72,819