ไก่พื้นบ้าน D5

 

       เบอร์อาหาร -  เอราวัณ D5

        ระยะการใช้ -  สำหรับไก่พื้นบ้าน อายุ 6 สัปดาห์ ขึ้นไป

        โปรตีน    - 12% โปรตีน

        ลักษณะเม็ด - เม็ดบี้

        ประโยชน์สินค้า -  ต้นทุนการเลี้ยงต่ำ  พัฒนาระบบกระดูกโครงสร้างให้แข็งแรง


 • ถุงอาหาร_๒๐๐๙๐๔_11.jpg
  เบอร์อาหาร - เอราวัณ เฮน9 ระยะการใช้ - สำหรับไก่ไข่ระยะไข่ถึงปลด โปรตีน - 18% โปรตีน ลักษณะเม็ด - เม็ดท่อนตัดสั้น ประโยชน์สินค้า - เปอร์เซ็นต์ไข่ดี เป็นระยะเวลานาน ...

 • ถุงอาหาร_๒๐๐๙๐๔_10.jpg
  เบอร์อาหาร - ไฮโปรไวท์ 524 ระยะการใช้ - สำหรับไก่ไข่ระยะไข่ - 40 สัปดาห์ โปรตีน - 17% โปรตีน ลักษณะเม็ด - เม็ดท่อนตัดสั้น ประโยชน์สินค้า - เปอร์เซ็นต์ไข่พีคสูง เป็...

 • ถุงอาหาร_๒๐๐๙๐๔_9.jpg
  เบอร์อาหาร - ไฮโปรไวท์ 544-18 ระยะการใช้ - สำหรับเป็ดไข่ 20 สัปดาห์ ถึงปลด โปรตีน - 18% โปรตีน ลักษณะเม็ด - เม็ด ประโยชน์สินค้า - สุชภาพเป็ดแข็งแรง น้ำหนักไข่สูง ...

 • ถุงอาหาร_๒๐๐๙๐๔_8.jpg
  เบอร์อาหาร - ไฮโปรไวท์ 544-21 ระยะการใช้ - สำหรับเป็ดไข่ 20 สัปดาห์ ถึงปลด โปรตีน - 21% โปรตีน ลักษณะเม็ด - เม็ด ประโยชน์สินค้า - ช่วยให้ %ไข่เพิ่มขึ้น สุขภาพเป็ดแข...

 • ถุงอาหาร_๒๐๐๙๐๔_6.jpg
  เบอร์อาหาร - เอราวัณ C5 ระยะการใช้ - สำหรับไก่พื้นบ้าน อายุ 3 สัปดาห์ขึ้นไป โปรตีน - 14% โปรตีน ลักษณะเม็ด - เม็ดบี้ใหญ่ ประโยชน์สินค้า - อัตราแลกเนื้อต่ำ ให้เนื้อเห...

 • 0000000000210074481.jpg
  เบอร์อาหาร - เอราวัณ จี1 ระยะการใช้ - สำหรับจิ้งหรีด แรกเกิด - 4 สัปดาห์ โปรตีน - 21% โปรตีน ลักษณะเม็ด - เม็ดบี้เล็ก ประโยชน์สินค้า - มีความน่ากินสูง กินได้ง่าย อั...

 • G5.jpg
  เบอร์อาหาร - เอราวัณ จี 5 ระยะการใช้ - สำหรับจิ้งหรีด อายุ 3 สัปดาห์ ถึงขาย โปรตีน - 14% โปรตีน ลักษณะเม็ด - เม็ดบี้ ประโยชน์สินค้า - มีความน่ากินสูง กินได้ง่าย อั...
Visitors: 72,817