จิ้งหรีด G1


         เบอร์อาหาร -  เอราวัณ จี1

        ระยะการใช้ -  สำหรับจิ้งหรีด แรกเกิด - 4 สัปดาห์

        โปรตีน    - 21% โปรตีน

        ลักษณะเม็ด - เม็ดบี้เล็ก

        ประโยชน์สินค้า - มีความน่ากินสูง กินได้ง่าย  อัตราการสูญเสียต่ำ 

        คุณค่าทางอาหารเหมาะสมต่ออายุจิ้งหรีด

Visitors: 72,814