จิ้งหรีด G5

   

         เบอร์อาหาร -  เอราวัณ จี 5 

        ระยะการใช้ -  สำหรับจิ้งหรีด อายุ 3 สัปดาห์ ถึงขาย

        โปรตีน    - 14% โปรตีน

        ลักษณะเม็ด - เม็ดบี้

        ประโยชน์สินค้า - มีความน่ากินสูง กินได้ง่าย  อัตราการสูญเสียต่ำ 

        คุณค่าทางอาหารเหมาะสมต่ออายุจิ้งหรีด พัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้สมบูรณ์

Visitors: 72,814