เป็ดไข่ 935

   

      บอร์อาหาร -  ซันฟีด 935 

        ระยะการใช้ -  เป็ดไข่ ระยะไข่

        โปรตีน    - 18% โปรตีน

        ลักษณะเม็ด - เม็ด

        ประโยชน์สินค้า  % ไข่สูง  น้ำหนักไขดีขึ้น

        เปลือกไข่แข็งแรง  ไข่แดงนูนสีเข้ม  ไข่ขาวข้นหนา มีความน่ากินสูง


  • 935L.jpg
    เบอร์อาหาร - ซันฟีด 935L ระยะการใช้ - เป็ดไข่ ระยะไข่ โปรตีน - 18% โปรตีน ลักษณะเม็ด - เม็ด ประโยชน์สินค้า ราคาประหยัด เปลือกไข่แข็งแรง ไข่แดงนูนสีเข้ม ไข่ขาวข้น...

  • 915.jpg
    เบอร์อาหาร - ซันฟีด 915 ระยะการใช้ - ไก่ไข่ ระยะไข่ โปรตีน - 18% โปรตีน ลักษณะเม็ด - เม็ด ประโยชน์สินค้า เปลือกไข่แข็งแรง ไข่แดงนูนสีเข้ม ไข่ขาวข้นหนา มีความน่า...
Visitors: 73,934