ไก่ไข่ 915

   

        เบอร์อาหาร -  ซันฟีด 915

        ระยะการใช้ -   ไก่ไข่  ระยะไข่

        โปรตีน    - 18% โปรตีน

        ลักษณะเม็ด - เม็ด

        ประโยชน์สินค้า  

        เปลือกไข่แข็งแรง  ไข่แดงนูนสีเข้ม  ไข่ขาวข้นหนา มีความน่ากินสูง


  • 935L.jpg
    เบอร์อาหาร - ซันฟีด 935L ระยะการใช้ - เป็ดไข่ ระยะไข่ โปรตีน - 18% โปรตีน ลักษณะเม็ด - เม็ด ประโยชน์สินค้า ราคาประหยัด เปลือกไข่แข็งแรง ไข่แดงนูนสีเข้ม ไข่ขาวข้น...

  • 935.jpg
    เบอร์อาหาร - ซันฟีด 935 ระยะการใช้ - เป็ดไข่ ระยะไข่ โปรตีน - 18% โปรตีน ลักษณะเม็ด - เม็ด ประโยชน์สินค้า % ไข่สูง น้ำหนักไขดีขึ้น เปลือกไข่แข็งแรง ไข่แดงนูนสีเข...
Visitors: 73,934