อาหารแพะเนื้อ 534


        อาหารแพะรุ่น แพะขุน  แพะท้องว่าง

        เบอร์อาหาร APM 534

        โปรตีน  14% 

        ไขมัน  2.5%

        กาก  13 %

        ความชื้น 13 % 

Visitors: 73,928