อาหารแพะนม 535


           อาหารแพะอุ้มท้อง แพะให้นม 

        เบอร์อาหาร APM 535

        โปรตีน  19% 

        ไขมัน  2.5%

        กาก  10 %

        ความชื้น 13 % 

Visitors: 72,814