สุกรขุน U4

            U-FEED U4 

            สุกรนำ้หนัก 30-60 กก.

            โปรตีน 14%

            ไขมัน 2%

            กาก 7%

            ความชื้น 13%

            คุณประโยชน์  มีคุณค่าสารอาหารตรงตามความต้องการของสุกร

            มีไลซีนสูง พลังงานเหมาะสม ไม่ทำให้เกิดการสะสมไขมัน

            มีสารเสริมซีลิเนียม อินทรีย์ เพื่อลดปัญหาเนื้อซีดแฉะ


 • S__4333694.jpg
  APM 001 GOLD สุกรแรกเกิด - 15กก. โปรตีน 21% ไขมัน 3% กาก 7% ความชื้น 13% คุณประโยชน์ ใช้วัตถุดิบคัดสรรเป็นพิเศษอุดมด้วย แหล่งโปรตีน และพลังงานที่...

 • S__4333678.jpg
  U-FEED U1 สุกรแรกเกิด - 15กก. โปรตีน 20% ไขมัน 4% กาก 3% ความชื้น 13% คุณประโยชน์ มีพลังงานสูง มีสารหวาน กลิ่นหอม กระตุ้นการกิน มีแลคโตส เป...

 • S__4333680.jpg
  U-FEED U2 สุกรนำ้หนัก 15 - 30 กก. โปรตีน 18% ไขมัน 3% กาก 7% ความชื้น 13% คุณประโยชน์ มีกลิ่นหอม กระตุ้นการกินส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตด...

 • S__4333681.jpg
  U-FEED U3 สุกรนำ้หนัก 30-60 กก. โปรตีน 16% ไขมัน 3% กาก 7% ความชื้น 13% คุณประโยชน์ มีคุณค่าสารอาหารตรงตามความต้องการของสุกร มีแร่ธาตุในรูป...

 • S__4333683.jpg
  U-FEED U6 สุกรก่อนผสม - ระยะอุ้มท้อง โปรตีน 14% ไขมัน 3% กาก 10% ความชื้น 13% คุณประโยชน์ มีคุณค่าสารอาหารตรงตามความต้องการของสุกร มีสารเสริม...

 • S__4333684.jpg
  U-FEED U7 แม่สุกรระยะเลี้ยงลูก - ระยะให้นม โปรตีน 16% ไขมัน 3% กาก 10% ความชื้น 13% คุณประโยชน์ ช่วยให้แม่สุกรสร้างน้ำนมได้มากเพียงพอต่อลูกสุกร ...
Visitors: 73,928