เกี่ยวกับเรา

                    

            บริษัท รอยัล นอริช จำกัด ตั้งอยู่ที่ตลาดอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี   

     เป็นบริษัทฯ ทำธุรกิจจำหน่ายอาหารสัตว์ทั้งขายปลีกและขายส่ง   

    โดยการเริ่มต้น   เป็นร้านค้าปลีกที่ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ภายใต้ชื่อ

     ร้าน "เกษตรมีชัย" ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ต่อมาได้มีร้านค้าหลายแห่งให้ความ

     สนใจนำสินค้าไปจัด จำหน่าย และมีปริมาณร้านค้ามากขึ้น จึงเริ่มมีการก่อตั้ง

     เป็น บริษัท รอยัล นอริช จำกัด   ในปี พ.ศ.2554 ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 9

     จากประสบการณ์การทำงานวงการ  อาหารสัตว์เป็นเวลากว่า 20 ปี

     ทีมงานพร้อมให้คำแนะนำสินค้าที่มีคุณภาพ และจัดส่งสินค้า

     ให้กับทุกท่านด้วยการบริการที่ดี และลูกค้าพึงพอใจสูงสุด  

                                              

       

                

Visitors: 58,284