เกี่ยวกับเรา

                    

            

     บริษัท พีเจ กู๊ด แวร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตลาดอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี   

    เป็นบริษัทฯ ทำธุรกิจจำหน่ายอาหารสัตว์ทั้งขายปลีกและขายส่ง   

    โดยการเริ่มต้น   เป็นร้านค้าปลีกที่ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ภายใต้ชื่อ

    ร้าน "เกษตรมีชัย" ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ต่อมาได้มีร้านค้าหลายแห่งให้ความ

    สนใจนำสินค้าไปจัด จำหน่าย และมีปริมาณร้านค้ามากขึ้น จึงเริ่มมีการก่อตั้ง

    เป็น บริษัท รอยัลนอริช จำกัด   ในปี พ.ศ.2554  และเปลี่ยนชื่อเป็น               

     บริษัท พีเจ กู๊ด แวร์ จำกัด ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 11  จากประสบการณ์การทำงานวงการ 

      อาหารสัตว์เป็นเวลากว่า 20 ปี ทีมงานพร้อมให้คำแนะนำสินค้าที่มีคุณภาพ และจัดส่งสินค้า

     ให้กับทุกท่านด้วยการบริการที่ดี และลูกค้าพึงพอใจสูงสุด  

                                              

       

                

Visitors: 72,814