อาหารสุกรซีพี

             

          ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงสุกร มีทั้งหมด 5 ปัจจัย คือ

          1. สายพันธุ์  ต้องเป็นสายพันธุ์ที่ดี โตเร็ว คุณภาพซากดี

          2. การจัดการ เช่น การจัดการโรงเรือน การผสม การหย่านม การย้ายลูกหมู

          3. สิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำ อุณหภูมิ สังคม คุณภาพอากาศ 

          4. สุขภาพ ต้องทำวัคซีน และมียาปฏิชิวนะควบคุมโรคในแต่ละระยะ

          5. อาหาร ต้องเป็นอาหารที่ เหมาะสมสำหรับสุกรในแต่ละอายุ

     

             


 • ลูกหมู.png
  อาหารลูกสุกร จะต้องใช้วัตถุดิบที่ย่อยง่าย มีสารเสริมโภชนะสูง มีพลังงานสูง ใช้แหล่งคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนที่ดี มีกลิ่นหอมเพื่อกระตุ้นการกิน มีกรดและเอนไซม์ ช่วยในการย่อยวัตถุดิบ...

 • photo2.JPG
  อาหารสุกรขุน ช่วงแรกจะมุ่งเน้นให้สุกรโตอย่างต่อเนื่องไม่สะดุดในช่วงการเปลี่ยน อาหารจากระยะอนุบาลมาลงขุน โดยใช้แหล่งวัตถุดิบที่ดี มียาปฏิชีวนะคุมทางเดิน อาหารที่เกิดจากภาวะเครี...

 • imagesCABXZP6U.jpg
  อาหารแม่พันธุ์ที่ดี จะต้องมีวิตามินแร่ธาตุที่สูง ในอาหารอุ้มท้องพลังงานไม่ต้องสูงมากอยู่ประมาณ 2,700-2,900 Kcal ขึ้นอยู่กับปริมาณการกินอาหารในแต่ละวัน และจำกัดอาหารหลังจากแม่พันธุ...

 • เทคนิคผสมหัวอาหาร.jpg
  หัวอาหารสุกร ที่ดีมีคุณภาพ เป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับการเลี้ยงสุกร ในบาง พื้นที่จะอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ จึงหาง่าย ดังนั้นควรเลือกใช้หัวอาหารที่อุดม ไปด้วยวิตามินแร่ธาตุ และถู...
Visitors: 67,128