อาหารสัตว์ปีก

  

         อาหารสัตว์ปีก  มีจำหน่ายอยู่ 5 ชนิด คือ

         1. อาหารไก่เนื้อ มี 2 เบอร์ คือ เบอร์ 220 และ 221

         2. อาหารไก่ไข่ คือ เบอร์ 325 มีขนาดเม็ด 2 แบบ คือ เม็ดบี้ และเม็ดตัดสั้น

         3. อาหารไก่พื้นบ้าน มี 3 เบอร์ คือ เบอร์  226 / 228 / 229

         4. อาหารเป็ดไข่ คือ เบอร์ 614

         5. อาหารจิ้งหรีด คือ เบอร์ 220J

 

     

           ลูกค ้าท่าน ใด สนใจ  สั่งซื้อ ลูกไก่  ไก่สาว  เป็ดสาว   ติดต่อได้ที่ 081-8803005         

Visitors: 62,828