อาหารไก่ไข่ซีพี

  

          อาหารไก่ไข่ เครือซีพี  มีรายละเอียดสินค้าดังนี้                                                                                                                                                         1. เบอร์ 521 สำหรับไก่ไข่ระยะแรก-5 สัปดาห์                                               2. เบอร์ 522 สำหรับไก่ไข่อายุ 5-16 สัปดาห์                                                 3. เบอร์ 523 สำหรับไก่ไข่ อายุ 11 - 16 สัปดาห์                                           4. เบอร์ 524 สำหรับไก่ไข่อายุมากกว่า 18 สัปดาห์- 35 สัปดาห์                         5. เบอร์ เฮน 9 สำหรับ ไก่ไข่อายุ มากกว่า 20 สัปดาห์ถึงปลด( แบบเม็ด)             6. เบอร์ เฮน 8 สำหรับไก่ไข่อายุ มากกว่า 20 สัปดาห์ ถึงปลด (แบบผง)      

     

           ลูกค้าท่าน ใด สนใจ  สั่งซื้อ ลูกไก่  ไก่สาว  เป็ดสาว   ติดต่อได้ที่ 081-8803005         

Visitors: 67,128