ลูกสุกร

            

           อาหารลูกสุกร จะต้องใช้วัตถุดิบที่ย่อยง่าย มีสารเสริมโภชนะสูง มีพลังงานสูง

      ใช้แหล่งคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนที่ดี มีกลิ่นหอมเพื่อกระตุ้นการกิน มีกรดและเอนไซม์

      ช่วยในการย่อยวัตถุดิบ มียาปฏิชีวนะคุมทั้งระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ

      เนื่องจากช่วงก่อนและหลังหย่านม ลูกสุกรจะเกิดภาวะเครียด วิลไลในลำไส้หดสั้นลง

      ทำให้การดูดซึมอาหารไม่สมบูรณ์ การกินได้ต่ำ สร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองไม่เพียงพอ

      ภูมิคุ้มกันจากแม่ผ่านนมน้ำเหลืองลดลง ต้องเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับลูกสุกร

      ระยะนี้   

               


 • S__3596343.jpg
  7501 อาหารสุกรหย่านม โปรตีน20% ระยะการใช้สำหรับสุกรหย่านม - 25 กก ขนาดบรรจุ 30 กก. ขนาดเม็ด 2.8 มม. จุดเด่น หอม การกินดี ย่อยง่าย โตเร็ว สุขภาพแข็งแรง โปรแก...

 • Picture14.jpg
  เบอร์ 550อาหารสุกรนม โปรตีน20% ระยะการใช้สำหรับสุกรแรกเกิด - น้ำหนัก 15 กิโลกรัม ขนาดบรรจุ 30 กก. ขนาดเม็ด 2.5 มม. จุดเด่นวัตถุดิบย่อยง่าย นมสูง กลิ่นหอม กระตุ้นการกิน มียาคุม...

 • Picture20.jpg
  อาหารสุกรอ่อน โปรตีน20% ระยะการใช้สำหรับสุกรหย่านม - น้ำหนัก 30 กิโลกรัม ขนาดบรรจุ 30 กก. ขนาดเม็ด 2.5 มม. จุดเด่น วัตถุดิบใกล้เคียงสุกรนม มียาถ่ายพยาธิ มียาคุมทางเดินอาหาร ...

 • photo2.JPG
  อาหารสุกรขุน ช่วงแรกจะมุ่งเน้นให้สุกรโตอย่างต่อเนื่องไม่สะดุดในช่วงการเปลี่ยน อาหารจากระยะอนุบาลมาลงขุน โดยใช้แหล่งวัตถุดิบที่ดี มียาปฏิชีวนะคุมทางเดิน อาหารที่เกิดจากภาวะเครี...

 • imagesCABXZP6U.jpg
  อาหารแม่พันธุ์ที่ดี จะต้องมีวิตามินแร่ธาตุที่สูง ในอาหารอุ้มท้องพลังงานไม่ต้องสูงมากอยู่ประมาณ 2,700-2,900 Kcal ขึ้นอยู่กับปริมาณการกินอาหารในแต่ละวัน และจำกัดอาหารหลังจากแม่พันธุ...

 • เทคนิคผสมหัวอาหาร.jpg
  หัวอาหารสุกร ที่ดีมีคุณภาพ เป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับการเลี้ยงสุกร ในบาง พื้นที่จะอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ จึงหาง่าย ดังนั้นควรเลือกใช้หัวอาหารที่อุดม ไปด้วยวิตามินแร่ธาตุ และถู...
Visitors: 67,128