สุกรขุน

            

       อาหารสุกรขุน ช่วงแรกจะมุ่งเน้นให้สุกรโตอย่างต่อเนื่องไม่สะดุดในช่วงการเปลี่ยน

    อาหารจากระยะอนุบาลมาลงขุน โดยใช้แหล่งวัตถุดิบที่ดี มียาปฏิชีวนะคุมทางเดิน 

    อาหารที่เกิดจากภาวะเครียด   สุกรขุนช่วงกลางจะเน้นการสร้างเนื้อแดง เร่งการ

    เจริญเติบโต มีโครงสร้างที่แข็งแรง เปอร์เซ็นต์เสียหายน้อย และสุกรขุนช่วงท้าย

    จะเน้นเรื่องคุณภาพซาก เนื้อแดงสวย เนื้อไม่แฉะ ไขมันและมันเปลวน้อย เป็นที่

    ต้องการของตลาด โดยจะนำวิตามินและแร่ธาตุมาใช้ในระยะสุกรขุนนี้

               

 


 • S__3596344.jpg
  อาหารสุกรเล็กพิเศษ 7501L โปรตีน20% ระยะการใช้สำหรับสุกรน้ำหนัก 15-25 กิโลกรัม ขนาดบรรจุ 30 กก. จุดเด่น อาหารสุกรเล็กเม็ดเล็ก ลดปัญหาการกินสะดุดในการเปลี่ยนอาหาร โปรแกรมการใช้...

 • S__3596345.jpg
  อาหารสุกรเล็ก โปรตีน18% ระยะการใช้สำหรับสุกรน้ำหนัก25-60 กิโลกรัม ขนาดบรรจุ 30 กก. จุดเด่นเร่งการเจริญเติบโต และโครงสร้างให้แข็งแรง โปรแกรมการใช้ คือใช้อาหารต่อจากเบอร์ 7501...

 • S__3596346.jpg
  อาหารสุกรรุ่น โปรตีน16% ระยะการใช้สำหรับสุกรน้ำหนัก60-90 กิโลกรัม ขนาดบรรจุ 30 กก. จุดเด่นเสริมวิตามิน และแร่ธาตุ ปรับคุณภาพซากดี เนื้อแดงสูง มันเปลวน้อย โปรแกรมการใช้ คือใช...

 • S__3596347.jpg
  อาหารสุกรขุน โปรตีน14% ระยะการใช้สำหรับสุกรน้ำหนัก90 กิโลกรัม ขึ้นไป ขนาดบรรจุ 30 กก. จุดเด่น ปรับสมดุล สารอาหารไปใช้เพื่อประโยชน์ สูงสุด น้ำหนักขายและคุณภาพซาก...
Visitors: 72,814