สุกรขุน

            

       อาหารสุกรขุน ช่วงแรกจะมุ่งเน้นให้สุกรโตอย่างต่อเนื่องไม่สะดุดในช่วงการเปลี่ยน

    อาหารจากระยะอนุบาลมาลงขุน โดยใช้แหล่งวัตถุดิบที่ดี มียาปฏิชีวนะคุมทางเดิน 

    อาหารที่เกิดจากภาวะเครียด   สุกรขุนช่วงกลางจะเน้นการสร้างเนื้อแดง เร่งการ

    เจริญเติบโต มีโครงสร้างที่แข็งแรง เปอร์เซ็นต์เสียหายน้อย และสุกรขุนช่วงท้าย

    จะเน้นเรื่องคุณภาพซาก เนื้อแดงสวย เนื้อไม่แฉะ ไขมันและมันเปลวน้อย เป็นที่

    ต้องการของตลาด โดยจะนำวิตามินและแร่ธาตุมาใช้ในระยะสุกรขุนนี้

               

 


 • SLF 113_re.png
  อาหารสุกรเล็ก โปรตีน18% ระยะการใช้สำหรับสุกรน้ำหนัก 15- 30 กิโลกรัม ขนาดบรรจุ 30 กก. ขนาดเม็ด 2.5 มม. จุดเด่น อาหารสุกรเล็กเม็ดเล็ก ลดปัญหาการกินสะดุดในการเปลี่ยนอาหาร โปรแกร...

 • SLF 114_re.png
  อาหารสุกรรุ่น โปรตีน16% ระยะการใช้สำหรับสุกรน้ำหนัก30-60 กิโลกรัม ขนาดบรรจุ 30 กก. ขนาดเม็ด4 มม. จุดเด่นเร่งการเจริญเติบโต และโครงสร้างให้แข็งแรง โปรแกรมการใช้ คือใช้อาหารต่...

 • SLF 115_re.png
  อาหารสุกรขุน โปรตีน14% ระยะการใช้สำหรับสุกรน้ำหนัก30-60 กิโลกรัม ขนาดบรรจุ 30 กก. ขนาดเม็ด 4 มม. จุดเด่นเสริมวิตามิน และแร่ธาตุ ปรับคุณภาพซากดี เนื้อแดงสูง มันเปลวน้อย โปรแก...

 • SLF 116_re.png
  อาหารสุกรขุนขาย โปรตีน12 % ระยะการใช้สำหรับสุกรน้ำหนัก90 กิโลกรัม ขึ้นไป ขนาดบรรจุ 30 กก. ขนาดเม็ด4 มม. จุดเด่น อาหารสารพัดประโยชน์ ใช้สำหรับสุกรท้องว่าง อาหารเป็ดไล่ทุ่ง

 • ลูกหมู.png
  อาหารลูกสุกร จะต้องใช้วัตถุดิบที่ย่อยง่าย มีสารเสริมโภชนะสูง มีพลังงานสูง ใช้แหล่งคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนที่ดี มีกลิ่นหอมเพื่อกระตุ้นการกิน มีกรดและเอนไซม์ ช่วยในการย่อยวัตถุดิบ...

 • imagesCABXZP6U.jpg
  อาหารแม่พันธุ์ที่ดี จะต้องมีวิตามินแร่ธาตุที่สูง ในอาหารอุ้มท้องพลังงานไม่ต้องสูงมากอยู่ประมาณ 2,700-2,900 Kcal ขึ้นอยู่กับปริมาณการกินอาหารในแต่ละวัน และจำกัดอาหารหลังจากแม่พันธุ...

 • เทคนิคผสมหัวอาหาร.jpg
  หัวอาหารสุกร ที่ดีมีคุณภาพ เป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับการเลี้ยงสุกร ในบาง พื้นที่จะอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ จึงหาง่าย ดังนั้นควรเลือกใช้หัวอาหารที่อุดม ไปด้วยวิตามินแร่ธาตุ และถู...
Visitors: 63,621