ไก่ไข่

            

        อาหารไก่ไข่ระยะไข่

        โปรตีน 17%

        ระยะการใช้ สำหรับไก่ไข่อายุ 20 สัปดาห์ขึ้นไป

        ขนาดบรรจุ 30 กก.  

        ขนาดเม็ดบี้ใหญ่/เม็ดตัดสั้น

        จุดเด่น เปลือกไข่หนาแข็งแรง สีไข่แดงดี ฟองใหญ่ ไก่มีความสมบูรณ์พันธุ์

        

               

 • SLT_220_resize.jpg
  อาหารไก่เนื้อระยะแรก (ถุงสีแดง) โปรตีน21% ระยะการใช้สำหรับไก่เนื้อแรกเกิด - อายุ3 สัปดาห์ ขนาดบรรจุ 30 กก. ขนาดเม็ดบี้เล็ก อาหารไก่เนื้อระยะสอง (ถุงชมพู) โปรตีน19% ระยะการใช้สำหร...

 • SLT_228_resize.jpg
  อาหารไก่พื้นบ้านระยะแรก (ถุงสีส้ม) โปรตีน14% ระยะการใช้สำหรับไก่พื้นบ้านแรกเกิด - อายุ 4 สัปดาห์ ขนาดบรรจุ 30 กก. ขนาดเม็ดบี้เล็ก อาหารไก่พื้นบ้านระยะสาม (ถุงสีฟ้า) โปรตีน12% ระย...

 • SLT_614_ resize.jpg
  อาหารเป็ดไข่ระยะไข่ โปรตีน18% ระยะการใช้สำหรับเป็ดไข่ระยะไข่ (อายุ 20 สัปดาห์ขึ้นไป) ขนาดบรรจุ 30 กก. ขนาดเม็ด3.5 มม. จุดเด่นเปลือกไข่หนาแข็งแรง ลดการสูญเสียระหว่างการขนย้าย ...

 • Mockup-SLF-220J resize.jpg
  อาหารจิ้งหรีด โปรตีน21% ระยะการใช้สำหรับจิ้งหรีดทุกระยะ ขนาดบรรจุ 30 กก. ชนิดผง จุดเด่น ทำให้จิ้งหรีด โตเร็ว แข็งแรง
Visitors: 61,086