อาหารสัตว์น้ำ

            

            อาหารสัตว์น้ำ ที่จำหน่ายมี 3 ชนิด คือ

            1. อาหารปลาดุก เกรดมาตรฐาน คือ เบอร์ 831/ 832 / 833

            2. อาหารปลาดุกเกรด 25% คือ เบอร์ 8331 /8332/8333  โปรตีนเท่ากันทุกเบอร์

      แต่ต่างกันที่ขนาดเม็ด

            3. อาหารปลากินพืช คือ เบอร์ 838 /839

       และมีอาหารสัตว์ชนิดอื่น ๆ เช่น  อาหารปลานิล / อาหารปลาช่อน/ อาหารปลากราย

       อาหารกบ  แต่ต้องสั่งผลิตในแต่ละครั้ง แล้วต้องรับสินค้าหมดภายในครั้งเดียว

      

 


 • S_8333-1 res.jpg
  อาหารปลาดุก จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1. เกรดมาตรฐาน อาหารปลาดุกเล็ก 831 โปรตีน 32% ขนาดเม็ด2 มม.(ถุงสีแดง) / อาหารปลาดุกกลาง เบอร์ 832 โปรตีน 30% ขนาดเม็ด3มม. (ถุงสีชมพู) /อาหารปล...

 • S_839_resize.jpg
  อาหารปลาสมทบกินพืชกลาง (ถุงสีเขียว) โปรตีน18% ระยะการใช้สำหรับปลาสมทบกินพืชขนาดกลาง ขนาดบรรจุ 20 กก. เม็ดลอยน้ำ ใช้ die 3 มม. อาหารปลาสมทบกินพืชใหญ่ (ถุงสีม่วง) โปรตีน16% ระยะการ...

                          ลูกค้าท่านใด สนใจ ลูกพันธุ์ปลาหรืออาหารปลา ประมูลโครงการ ติดต่อ 081-8196395

  • GetAttachment16.jpg
   จำแนกตามสูตรโครงสร้างเคมี 1. ยากลุ่มซัลฟา ได้แก่ sulfadiazine,sulfathiazole,sulfadoxine,sulfacetamide 2. ยากลุ่ม penicillinsได้แก่ penicillin G,penicillin V, ampicillin, amoxicilli...

Visitors: 62,872